Aktuálně

Vážení zákazníci

oznamujeme Vám, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nebo v jeho ochranném pásmu (rekonstrukce, oprava, údržbové a revizní práce) bude v souladu s § 25 odst. 3 písm. c) 5., zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), dočasně přerušena/omezena dodávka elektřiny do Vašeho místa spotřeby:

EAN 859182400200061042 - Ostopovice

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno 21.11.2014 v době od 09:00 do 15:00 hod.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím. Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Děkujeme za pochopení.

Za vedení společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.
ing.Ivan Šafránek