Aktuálně

Sdělení zákazníkům a obchodním partnerům

Vážení zákazníci a obchodní partneři.

S ohledem na změny provedené s účinností od 14.1.2014 ve vedení společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. vám sdělujeme, že v termínu od 1.4.2014 nebude již Ing. Jan Svoboda vykonávat činnost osoby odpovědné za distribuci a prodej elektrické energie a dále sdělujeme, že veškeré stávající i nové obchodní vztahy a ujednání přebírá současný statutární zástupce Ing. Milan Šafránek. 

Sdělení zákazníkům

Společnost EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. oznamuje svým zákazníkům v lokální distribuční soustavě Šebrov, že ve dnech 8., 10., 15., 17., 23., 25., dubna 2014 dojde k přerušení dodávky elektrické energie vždy v době od 8,00 hod do 16,00 hod.

Vypnutí distribuční sítě je z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční nadřazené soustavy spol. E.ON Distribuce, a.s. Vypnutí proběhne v souladu s §25 odst. 3, písmene c), zákona č. 458/2000Sb v platném znění.

Děkujeme za pochopení

PF2014

pf 2014

Sdělení zákazníkům

Oznámení o vypnutí distribučního vedení NN.
Lokalita Mezi cestami, Na Nivách – Bílovice.

Společnost EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. jako lokální distributor a dodavatel el. energie pro Váš objekt oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nebo v jeho ochranném pásmu u regionálního provozovatele spol. E.ON. Distribuce, a.s., bude v souladu s § 25 odst. 3, písm. c) 5. zákona č.458/2000 Sb v platném znění přerušena/omezena dodávka elektřiny.

Ve výše uvedené lokalitě dojde ve dnech 21.6.2012 a 22.6.2012 k vypnutí dodávky el. energie v době od 8.00 hod do 16.00 hod.

Děkujeme za pochopení