Pro odběratele

Pro odběratele

Zákazníkům přináší odběr el. energie v lokální distribuční soustavě (LDS) EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. řadu výhod.

Pro odběratele >>
Pro developery

Pro developery

Připojení pomocí Lokální distribuční soustavy je efektivní řešení pro developery a majitele areálů.

Pro developery >>
 

Společnost EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. buduje a provozuje lokální distribuční soustavy (LDS) pro distribuci elektrické energie v podnikatelských areálech i obytných zónách.
V souladu s licencemi pro distribuci elektřiny č.120304029 a obchod s elektřinou č.141012850 vydaných Energetickým regulačním úřadem dle §8 zákona 458/2000 Sb. (více na www.eru.cz) prodává EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. v těchto lokálních distribučních soustavách elektrickou energii zákazníkům kategorií "D" - domácnosti a "C"  - podnikatelský sektor. O prodeji el. energie v sítích jiných distributorů EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. v současné době neuvažuje.


Odběratelům el. energie přináší připojení k lokální distribuční soustavě firmy EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. oproti dominantním distributorům několik výhod. Menší firma je schopna pružněji reagovat na individuální požadavky odběratelů, realizovat širší škálu technických řešení a dosahuje i nižších nákladů u srovnatelných řešení.
Cena elektrické energie pro koncového uživatele se skládá z několika položek. ERÚ cenovými rozhodnutími každoročně stanovuje cenu za distribuci a ceny souvisejících služeb. Ceny za prodej el. energie stanovují jednotliví prodejci. Tato část tvoří cca polovinu celkových nákladů konečného spotřebitele. EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. stanovuje ceny v nižší cenové hladině než nadřazený prodejce v Jihomoravském kraji, společnost E.ON Energie, a.s. Fakturace probíhá jednou ročně na základě odečtů. Ceník el. energie EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. najdete společně s cenovými rozhodnutími ERÚ v sekci „ke stažení“.

 

V současné době provozuje EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. následující lokální distribuční soustavy:

 • Brno - Košuličova
 • Bílovice nad Svitavou - Na nivách, Mezi cestami
 • Brno - tř. gen. Píky 9
 • Brno - Česká 1/3
 • Brno, Podnásepní 1
 • Brno - Bratří Žurků
 • Brno - Lučiny
 • Ostopovice - Větrná, Pod Vývozem
 • Střelice - Svitáčkova, část oblasti Březečí
 • Šebrov - Kateřina
 • Židlochovice - areál bývalého cukrovaru
 • Sokolnice - část Pod stráží
 • Brno - Sedláčkova

 

EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. buduje a provozuje LDS od vypracování projektové dokumentace, přes výstavu a připojení k distribuční síti, až po dodávku el. energie jednotlivým odběratelům. Proces vybudování lokální distribuční soustavy je poměrně krátký, dosavadní zkušenosti s budováním a provozem lokálních distribučních soustav nám umožňují proces budování nových LDS maximálně urychlit.
Vlastní výstavba na místě (včetně stavebních prací) probíhá do jednoho měsíce - v závislosti na struktuře a rozsahu soustavy.
Zejména při budování lokální distribuční soustavy v nově stavěné obytné zóně, je vhodné již dopředu kalkulovat s možností uložení dalších inženýrských sítí (veřejného osvětlení, telekomunikačního kabelu, apod.). I při dodržení normou daných prostorových odstupů dochází při společné pokládce sítí k výrazným úsporám.

 

KONTAKTUJTE NÁS

EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.

Traťová 1, 619 00 Brno

(+420) 544 224 122

(+420) 544 224 133

eeika@eeikasafranek.cz

Copyright © 2017 EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.