Pro odběratele

Pro odběratele

Zákazníkům přináší odběr el. energie v lokální distribuční soustavě (LDS) EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. řadu výhod.

Pro odběratele >>
Pro developery

Pro developery

Připojení pomocí Lokální distribuční soustavy je efektivní řešení pro developery a majitele areálů.

Pro developery >>
 

Trafostanic, rozvoden, el. vedení, rozváděčů nízkého napětí (vč. kompenzačních).

Firma EEIKA ŚAFRÁNEK s.r.o. zajišťuje periodické i výchozí revize různých el. zařízení.

 

Periodické revize trafostanic, rozvoden, transformátorů

Cílem periodické revize je kompletní kontrola zařízení, seřízení, přezkoušení, případně oprava veškerých přístrojů tak, aby zařízení bylo schopno dalšího spolehlivého provozu.

 

Kryté trafostanice

Revize zahrnuje (revize probíhá při vypnutém stavu, část zkoušek transformátoru probíhá pod napětím):

Rozváděče, rozvodny

 • Kontrola veškerých mechanických částí, dotažení spojů
 • Proměření izolačních stavů na nn i vn straně
 • Seřízení, přezkoušení, případně oprava odpojovačů, odpínačů a vypínačů
 • Nastavení zkratových a nadproudových ochran nn rozváděčů
 • Přezkoušení veškerých funkcí rozváděčů, celková kontrola funkce


Transformátory

 • Kontrola těsnosti transformátoru
 • Očištění transformátoru
 • Proměření transformátoru
 • Odebrání vzorků oleje k proměření izolační pevnosti, množství vody a nežádoucích příměsí, přítomnost PCB látek
 • Proměření izolačních stavů vinutí
 • Proměření fázového i sdruženého napětí (pod napětím)

 

Venkovní trafostanice:

 Revize zahrnuje (revize probíhá při vypnutém stavu, část zkoušek transformátoru probíhá pod napětím):

 • kontrola silových spojů na vn straně
 • proměření zemního odporu (uzemnění TS)
 • proměření kabelových svodů na nn straně od transformátoru do nn rozvodny
 • proměření statických kondenzátorů transformátoru
 • přezkoušení a nastavení automatického regulátoru kompenzace


Transformátor

 • Kontrola těsnosti transformátoru
 • Očištění transformátoru
 • Proměření transformátoru
 • Odebrání vzorků oleje k proměření izolační pevnosti, množství vody a nežádoucích příměsí, přítomnost PCB látek
 • Proměření izolačních stavů vinutí
 • Proměření fázového i sdruženého napětí (pod napětím)

Výstupem revize je periodická revizní zpráva dle ČSN 331500.
Obsahuje seznam provedených úkonů, naměřené hodnoty.
V příloze revizní zprávy jsou obsaženy protokoly o zkouškách.
U trafostanic je v případě zájmu možné zajistit zkoušku ochranných pomůcek, které jsou součástí výbavy trafostanice.

Doba prací na zařízení je jeden až dva dny.
Revize probíhají za vypnutého stavu v době, kdy vypnutí zařízení neohrozí provoz.

 

KONTAKTUJTE NÁS

EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.

Traťová 1, 619 00 Brno

(+420) 544 224 122

(+420) 544 224 133

eeika@eeikasafranek.cz

Copyright © 2017 EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o.