Elektřina do firem a domácností

Provozujeme lokální distribuční soustavy a našim zákazníkům zajišťujeme prodej a distribuci elektrické energie. 

Sjednáváme smlouvy pouze pro odběrná místa v našich distribučních soustavách

Informace o úsporném tarifu dle vládního nařízení:

Vláda schválila nařízení, která stanovují konečnou podobu příspěvku z úsporného tarifu. Ten letos vláda poskytne domácnostem na pomoc s vysokými cenami energií. Letos v říjnu obdrží všechny domácnosti, které mají uzavřenou smlouvu s dodavatelem elektřiny, pomoc v podobě příspěvku z úsporného tarifu ve výši 2 000 nebo 3 500 korun podle tarifu. Další pomocí, kterou domácnosti od státu obdrží, je odpuštění poplatků za podporované zdroje energie (POZE). Od letošního října až do konce příštího roku všechny domácnosti ušetří zhruba 599 korun za každou spotřebovanou MWh elektřiny. Druhou část pomoci z úsporného tarifu dostanou domácnosti na začátku příštího roku.
Rozhodný den, tedy den, ke kterému distributor naskenuje trh a zjistí, kdo má jaký tarif, a kdo tedy má na co nárok, je v nařízení stanovený na 23. srpna 2022. Obchodníci budou pomoc domácnostem zohledňovat od 1. října 2022.
Příspěvek na úhradu nákladů za energie domácnostem v roce 2022 (bez poplatků za POZE)
Distribuční sazby a výše příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu na odběrné místo:
Distribuční sazba Výše příspěvku
Sazba D01d 3 500 Kč
Sazba D02d 3 500 Kč
Sazba D25d 3 500 Kč
Sazba D26d 2 000 Kč
Sazba D35d 2 000 Kč
Sazba D45d 2 000 Kč
Sazba D56d 2 000 Kč
Sazba D57d 2 000 Kč
Od října bude stát také domácnostem i firmám poskytovat pomoc v podobě odpuštění poplatků za POZE. V případě domácností tak půjde o částku ve výši 599 korun s DPH za každou spotřebovanou MWh elektřiny. Tato pomoc bude poskytována od letošního října do konce roku 2023.
Zdroj článku : https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-konecnou-podobu-usporneho-tarifu-z-dilny-mpo--269504/

Individuální přístup

Pružně reagujeme na požadavky zákazníků - například individuální nastavení záloh a fakturace. Chcete-li s námi vaše požadavky řešit osobně, do naší kontaktní kanceláře se z odběrných míst dostanete do půl hodiny.

Pohotovost

 +420 602 736 965

Firma s dvacetiletou  tradicí

Společnost EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. se v současné době zabývá převážně distribucí a prodejem el. energie ve vlastních LDS. Společnost byla založena v listopadu 1998. Převzala kompletní výrobní program, výrobní prostředky, technické zázemí i zaměstnance Elektroenergetické inženýrské kanceláře "Ing. Milan Šafránek, CSc. - EEIKA", kterou založil Ing. Milan Šafránek, CSc. již v roce 1991. Kancelář byla zpočátku zaměřena na inženýrskou činnost v energetice. Postupně se výrobní program rozšiřoval o projekční činnost, montáž vyhrazených elektrických zařízení bez omezení napětí, opravy a servis transformačních stanic všech typů do napětí 35kV a dalších zařízení.