Praktické informace pro naše zákazníkyKdy obdržím fakturu?

Elektřinu fakturujeme jednou ročně, elektroměry odečítáme vždy k 31. prosinci daného roku. Při odečtech není potřeba vaše přítomnost - elektroměry jsou přístupné.

Jak nastavit výši záloh?

Výši měsíčních záloh stanovujeme podle spotřeby za předchozí období. Přesnou částku záloh na další rok najdete vždy ve svém vyúčtování. Věnujte výši aktuálních záloh pozornost. Vzroste-li vaše záloha a zůstane vám trvalý příkaz v původní výši, začne vám narůstat nedoplatek.

Sazby a ceny

Cenu elektřiny stanovujeme vždy na kalendářní rok.Nové ceníky společně s cenovými rozhodnutími ERÚ s výší regulovaných složek zveřejňujeme vždy před začátkem kalendářního roku na našich webových stránkách.

 Podívejte se na ceník >

Elektronická komunikace

Pro zjednodušení a zrychlení styku s našimi zákazníky využíváme elektronickou komunikaci. Pokud se pro tuto formu rozhodnete, budete od nás dostávat veškeré dokumenty a informace (včetně faktur, vyúčtování i informací o přerušení dodávek) e-mailem. Stačí se pouze pro elektronickou formu rozhodnout a potvrdit nám váš e-mail.

Jak se dozvím, že bude přerušena dodávka elektřiny?

Informace o plánovaných odstávkách získáte s předstihem na našem webu, pokud s námi komunikujete elektronicky, dostanete informaci e-mailem, případně zákonem danou formou prostřednictvím příslušného úřadu. 

Jak postupovat při změně zákazníka?

Změnu zákazníka - přepis na jinou fyzickou/právnickou osobu nám oznamte nejpozději do osmi dnů.
Využijte formulář "Žádost o změnu zákazníka (přepis)" uloženou v dokumentech Ke stažení.

Na základě stavu elektroměru v okamžiku přepisu vystavíme původnímu odběrateli závěrečnou fakturu. Nový odběratel si zvolí výši záloh sám, nebo mu navrhneme zálohy v dosavadní výši. Na konci roku mu vystavíme fakturu za zbývající období.

Pro přepis odběrného místa na nového zákazníka je nutné vyrovnání závazků (úhrada všech nedoplatků) původního odběratele.

Můžete mi dodávat elektřinu mimo vaše lokality?

Elektřinu dodáváme pouze v našich Lokálních distribučních soustavách.